Boligen

Om du ønsker å komme på visning ber jeg om at du tar kontakt for å avtale tidspunkt. Jeg nås enten på tlf 97511760 eller ek@ek.no Veldig fint om du leser salgsoppgaven før vi avtaler visning. Hilsen Torbjørn Ek Eksklusiv enebolig beliggende i rolig villaområde på Heggeli/ Vinderen. Svært gjennomført kvalitet med hensyn til både materialvalg, tekniske løsninger og utforming.

Solrike terrasser mot syd og vest

Heggeli - Enebolig fra 2014-5 sov-5 bad-Gjestesuite-2 peiser-Vinkjeller-Garasjeanlegg til 6 biler-Jordvarme

Inngjerdet parkmessig hage med frodige thujaplanter som skjermer for innsyn

Boligen

Bruk av glass/tegl, massiv eik, skifer og stål setter standarden i boligen. God planløsning som omfatter lekkert snekkerbygd kjøkken med peis, spisestue og peisestue, egen adskilt masteravdeling med tilhørende hjemmekontor, tre øvrige soverom og bad /wc, samt separat gjestesuite med soverom, bad og stue. I underetasjen er det foruten vaskerom og vinrom rikelig med bodplass og treningsstudio/kjellerstue med eget bad/wc.

Lyst og innbydende. Her fra entreen.
Låsbar port inn til hagen er betryggende

Låsbar port inn til hagen er betryggende.

Lekkert.

Lekkert

Tuengen allé 18C

Boligen fremstår uten nevneverdig bruksslitasje og vurderes som meget godt vedlikeholdt innvendig og utvendig. Nyere, godt vedlikeholdte overflater.

Kjøkken med kjøkkenøy, stor Lacanche komfyrseksjon med 6 stk. gassbluss og 2 x stekeovn
Tilpasset/plassbygget innredning i mange rom/arealer
Sentralstøvsuger
2-fløyet inngangsdør
Vannbåren gulvvarme i hele boligen, inkludert garasjeareal samt nedkjørsel til garasje
Balansert ventilasjonsanlegg som omfatter hele boligen samt garasjeanlegget
Direkte adkomst fra kjellerarealet til stort underjordisk garasjeanlegg
Sydvendt markterrasse med dekke i Kebony e.l.
Meget pent opparbeidet og inngjerdet tomt.
Gulv i boligdelen i hele u-etg er flislagt og har gulvvarme

Utførte arbeider
2016-2017 Omfattende arbeider i forbindelse med drenering/utvendig fuktsikring av bygningsmassen. Drenering og utvendig fuktsikring opplyses å være skiftet i 2016-2017 grunnet fuktproblemer i deler av boligens kjellerplan (garasjedel og boligdel). Det er opplyst fra eier at boligens kjellerplan er beliggende ca.1m lavere enn normalt grunnvannsnivå. Boligen er derfor avhengig av et kum- og pumpeanlegg som regulerer grunnvannet for å unngå press mot grunnmuren. Dette anlegget omfatter 1 stk enkel innvendig tørroppstilt pumpekum for spillvann, 1 stk dobbel utvendig pumpekum for overvann,1 stk dobbel utv. drenspumpekum og 2 stk enkel pumper for overvann/ drensvann ved baktrapp. Det er opplyst at dagens løsning, etter ombygging/utbedring i 2016-2017 fungerer som tiltenkt. ( Det er inngått serviceavtale med Pumpe-Service AS Oslo med årlig vedlikehold og elektronisk overvåking av anlegg). Det henvises for øvrig til fremlagte rapporter fra Multiconsult, Mycoteam og SINTEF.

Multiconsult 21.01.2019: "De siste registreringene og fuktmålingene tyder på at membrantettingen av kjellerveggene har vært vellykket. Selv med en meter vanntrykk på bunnplata og nedre del av veggene trenger det ikke vann inn i kjelleren. Fuktmålingene viser en klar uttørking av veggene og så lave verdier at det ikke er fare for skader på konstruksjoner/materialer. I prinsippet kan man dermed hevde at eksisterende situasjon og løsning er akseptabel. Men for konstruksjoner under grunnvannsstand vil det alltid være en viss fare for at det kan trenge inn noe fuktighet. Av den grunn er det en fordel å ikke bygge inn vegger/gulv."

Mycoteam sier i rapport av 16.11.2021: "Nye undersøkelser med visuell vurdering, fuktmålinger og materialprøver viser fortsatt stedvis vanninntrenging gjennom yttervegg, med pågående oppfukting og skjulte soppskader som følgeskader."

Ifølge SINTEF rapport fra 17.12.2021 "oppfyller ikke konstruksjonen mot grunn relevante minimumskrav til fuktsikkerhet iht TEK10"

Tilstandsrapport datert 27.09 2022: Totalvurdering drenering: "Det er av takstmannen ikke registrert forhold som tyder på svikt i.f.m. gjennomført befaring. Det benyttes TG2 med bakgrunn i ovennevnte sakkyndige rapporter som beskriver utførte tiltak samt resultatet av disse. Anbefalte tiltak: Det anbefales tiltak for å lede alt takvann/overflatevann bort fra bygningen. Det anbefales videre at situasjonen overvåkes og følges opp med jevnlig kontroll i tiden som kommer"

Tilstandsrapport 27.09.2022: Totalvurdering rom under terreng: "Det er utført en visuell kontroll av tilgjengelige overflater, kombinert med bruk av fuktindikator. Undersøkelser utført på befaringen, enkeltmåling på befaringstidspunktet viser ingen tegn til skader. Det benyttes TG2 med bakgrunn i ovennevnte sakkyndige rapporter som beskriver utførte tiltak samt resultatet av disse over tid. Anbefalte tiltak: Forholdene i konstruksjonen (påforet yttervegg/grunnmur) anbefales kontrollert med jevne mellomrom"


Bygningsdeler som er gitt TG 2 (vesentlige avvik) i vedlagte tilstandsrapport
Toalettrom 2 (loft): Manglende drensåpning for lekkasjevann fra toalettsisternen.
Anbefalte tiltak: Montere drensåpning for synliggjøring av lekkasjevann fra toalettsisternen.
Ifølge SINTEF rapport fra 17.12.2021 oppfyller ikke konstruksjonen mot grunnen relevante minimumskrav til fuktsikkerhet iht TEK10.

Bad 2 (2. et.): Manglende drensåpning fra innebygget sisterne for synliggjøring av eventuelle lekkasjer.
Anbefalt tiltak: Montering av drensåpning.

Øvrige merknader
Pipemur er kledd/tildekket med tapet utover det som er tillatt.
Anbefalt tiltak: Pipemur bør gjøres tilgjengelig for kontroll på 2 sider for å ha tilstrekkelig vilkår for å vurdere tilstand.
Vaskerom: Det er ikke montert sluk og rommet defineres dermed ikke som våtrom.

Nøkkelinformasjon

Eiendom Tuengen allé 18C, 0374 Oslo
Boligtype Enebolig/eierseksjon
Areal Bruksareal 518 m2, primærrom 338 m2
Tomt 1768 kvm., fellestomt
Prisantydning Kr. 36.000.000,-
Totalpris inkl. f.gjeld Kr. 36.000.000,-
Ansvarlig megler Torbjørn Ek
Mobil +47 975 11 760, Epost ek@ek.no

Beskrivelse

Til denne avdelingen er det en egen inngang utenfra. I tillegg stort garasjeanlegg i underetasjen med plass til 6 biler. Solrike terrasser mot syd og vest og en inngjerdet parkmessig hage omrammet av frodige thujaplanter som skjermer for innsyn.

Innhold

Kjeller: Trapperom/gang, vaskerom, trimrom og bad. Teknisk rom, garderobe, bod og garasje.
1. etasje: Entre, toalett, trapperom/hall, kjøkken og stue med utgang til terrasse
2. etasje: Trapperom, gang, 4 soverom, omkledningsrom og 2 bad.
3. etasje/loft: Trapperom/stue, soverom, toalett (ikke måleverdig), gang og kontor.

Beliggenhet

Meget attraktiv beliggenhet på Borgen/Vinderen. Tuengen allé går fra Sørkedalsveien nær Vestre gravlund, til Borgenveien nær Vinderen t-banestasjon. Veien krysser eller er tilstøtende til Hjørungveien, Borgenbakken, Svalbardveien, Tuengveien og Charlotte Andersens vei.

Eiendommens historie

Veien har fått navn etter Tuengen gård, og den nedre delen av veien er den gamle innkjørselen til gården. Det meste av bebyggelsen ble oppført i 1920- og 1930-årene.

Megler

Torbjørn Ek

+47 975 11 760 + ek@ek.no

Når de dyreste eiendommene i Norge skal skifte eier er Torbjørn ofte involvert. Etter mer enn 30 års erfaring som advokat med spesialisering på boligeiendom har han opparbeidet svært gode relasjoner og et omfattende nettverk innen eiendom, finans, kultur og politikk. Torbjørn har i løpet av sin karriere vært involvert i svært mange boligomsetninger, mange av dem i det aller øverste sjiktet av toppmarked, et lite og ofte lite synlig marked. Torbjørns diskresjon og profesjonalitet er høyt verdsatt i hans nettverk.

Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery