Boligen

Dersom du, etter å ha lest salgsoppgaven, ønsker å se eiendommen er du velkommen til å ta kontakt enten på e-post ek@ek.no eller tlf 975 11 760 for nærmere avtale. I snart 50 år har Tuengveien 14 på Vinderen vært eierfamiliens bolig. Nå tilbys denne perle av en eiendom for fremtidige generasjoner. Det vakre stedet er opprinnelig bygget i 1850 og er halvparten av hovedhuset på tidligere Tuengen Gård.

En frodig eiendom med adkomst både fra Tuengveien og Charlotte Andersens vei. Her fra hovedinngangen.

Tuengen gård på Vinderen - Tilbaketrukket idyll -to stuer-Kvänumkjøkken-to peiser-fem soverom-719 kvm tomt-Garasje.

Skjermet hageidyll med 719 kvm eiertomt.

Boligen

Skjermet hageidyll (719 kvm eiertomt) mot syd og vest med fruktrær, prydvekster, bringebærhekker og grønnsakshage. Huset er godt vedlikeholdt og jevnlig oppgradert til en moderne standard, dog noe begrenset av eiers ønske om å hensynta antikvariske verdier og ta vare på originale detaljer. Lyse rom med smårutede vinduer (med originale glassruter), brystningspaneler, belistning og stukkatur sammen med stor takhøyde gir huset dets verdifulle identitet.

Vestvendt svakt skrånende tomt mot garasje og hageport.
Smårutede vinduer med originalt glass.

Smårutede vinduer med originalt glass.

Fra spisestue til kjøkkenet hvor ett av husets to trappeløp leder opp til annen etasje med tre soverom og bad.

Fra spisestue til kjøkkenet hvor ett av husets to trappeløp leder opp til annen etasje med tre soverom og bad.

Tuengveien 14 inngang Charlotte Andersens vei.

Eiendommen fremstår godt vedlikeholdt og ivaretatt med flere originale bygningsdeler. Det må påregnes noe kostnader for noe modernisering, oppgraderinger og vedlikehold.
Deler av loftet er isolert og ombygget til to soverom og toalettrom.

- Kvänum kjøkkeninnredning
- Integrert kjøleskap, oppvaskmaskin, kombinert platetopp med induksjon/gassbluss og stekeovn.
- Bad med innebygd badekar, dusjhjørne med glassdører, elektrisk styrt avtrekksvifte
- Åpen peis i stue og spisestue
- Manuell markise over markterrasse fra 2023
- Elektrisk gulvvarme i kjøkkengulv
- Jordvarmeanlegg

Utbedringer/påkostninger
2022 Utbedring av råteskader. Utvendige råteskader i kledning kledning og bunnsvill/konstruksjon ved spiskammeret ble utbedret.
2016 Ombygging /bruksendring loft. Loftet ble bygget om med to soverom og toalettrom. Det ble satt inn to nye takvinduer. Vindu i gavlvegg ble skiftet.

Bygningsdeler som er gitt tilstandsgrad 3 (store eller alvorlige avvik)
Etasjeskille/gulv mot grunn - målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Toalettrom - ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Bygningsdeler som er gitt tilstandsgrad 2 (avvik som kan kreve tiltak)
Taktekking - mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen og undertak. Enkelte knekte taksten. Noe mosegro på taksteiner.

Bygningsdeler som er gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak)
Nedløp og beslag - mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Veggkonstruksjon - ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Vinduer - enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Dører - utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Avvik rundt innsettingsdetaljer. Balkongdøren tar i karmen.
Balkonger, terrasser og rom under balkonger - rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Balkong/terrasse ligger over innredede boligrom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler/rekkverk.
Parkettgulv har stedvis sklidd fra hverandre. Det er slitasje på overflater enkelte steder.
Radon - ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Pipe og ildsted - ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevanger er ikke synlige.
Innvendige trapper - mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Innvendige dører - avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte dører lukker ikke tilfredsstillende og tar i karm.
Bad - flisfuger har riss/sprekker. Vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet.
Vindu ved badekar er ikke fuktbestandig materialer og bør derfor overvåkes. Fukt belastningen vil avhenge av bruken. Det er gjort reparasjoner av flisfuger enkelte steder
som ikke er av håndverksmessig utførelse.
Høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Sluket er adskilt fra resten av rommet som kan hindre vann fra en eventuell lekkasje å gå til sluk. Membranløsningen - mer enn halvparten av forventet brukstid er passert.
Innvendige vannledninger - mer enn halvparten av forventet brukstid er passert. Kobberrør ligger delvis skult i konstruksjonen. Dette er forbundet med risiko for skade ved vannlekkasje
fra rør.
Avløpsrør - mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Ventilasjon - mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Varmesentral - det foreligger ikke service på anlegget siste to år.
Drenering - mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren -
ved kjeller/underetasje.
Utvendige vann- og avløpsledninger - mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.

Annet
Garasje - ytterkledning er enkelte steder ført ned i bakken som gir risiko for fuktskader. Det bør påregnes noe påkostninger for vedlikehold og reparasjon av garasjen.

Lovlighet
Hovedhus - det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
Fasadeendring er ikke søkt og godkjent hos PBE. Dette gjelder innsetting av to takvinduer mot syd og bruksendring av loft.

Nøkkelinformasjon

Eiendom Tuengveien 14 inngang Charlotte Andersens vei., 0374 Oslo
Boligtype Tomannsbolig/selveier
Areal Bruksareal 310 m2, primærrom 253 m2
Tomt 719 kvm., eiet tomt
Prisantydning Kr. 23.500.000,-
Totalpris inkl. f.gjeld Kr. 23.500.000,-
Ansvarlig megler Torbjørn Ek
Mobil +47 975 11 760, Epost ek@ek.no

Beskrivelse

Praktisk planløsning med to stuer, forstue/hall, to gruepeiser, lekkert og intimt Kvänumkjøkken, fem soverom. Vannbåren jordvarme.

Innhold

1. etasje: Entré, toalettrom, stue, spisestue, kjøkken, spiskammer/bod, hall med trapp, kott
2. etasje: Hall/bibliotek m/trapp, 3 soverom, bad, gang med trapp
Loft: 2 soverom*, gang med trapp, toalettrom. Kott/bod (ikke måleverdig), krypeloft (ikke måleverdig)
Kjeller: 2 boder, fyrrom/teknisk rom, korridor med trapp
Garasje.

*Loftet er ikke godkjent med dagens bruk, og tilfredsstiller heller ikke krav til varig opphold.

Beliggenhet

Stille og barnevennlig beliggenhet i trafikkstille vei på Vinderen/Heggeli. Kort vei til Vinderensenteret og Majorstuen samt Frognerparken. T-bane og busslinjer ligger innenfor gangavstand. Grøntområder og friarealer i nærområdet med Frognerparken og Vigelandsanleggene, samt kort vei til Sognsvann og marka.
Hovedadkomst til eiendommen fra Charlotte Andersens vei hvor garasjen ligger, men også adkomst fra Tuengveien over gårdsplassen til nr. 12. Her er også en biloppstillingsplass.

Eiendommens historie

Boligeiendommen er det tidligere hovedhuset på gamle Tuengen Gård, som var i Charlotte Andersens eie fra 1899. Idag er denne gården utparsellert og kun våningshus og uthus står igjen. Severin Christian Andersen var kjent for sin bankierevirksomhet, og tilhørte en gruppe rike Kristiania-borgere som kjøpte gårder i Aker for å bosette seg der fast. Generalkonsulen kjøpte Tuengen i 1856 av kongelig fullmektig Hans Schlytter. Da mannen døde i 1899 overtok enken, Charlotte, gården og drev denne til sin død i 1907. Hun var kjent som en markant skikkelse og en driftig dame. Hun var blant annet en ivrig alléplanter, og har æren for den praktfulle alléen som går fra Sørkedalsveien til Vinderen. Da gården gikk ut av familiens eie i 1919-20 hadde alle skjøter fått en tinglyst erklæring om at trærne i alléen ikke måtte røres.

Megler

Torbjørn Ek

+47 975 11 760 + ek@ek.no

Når de dyreste eiendommene i Norge skal skifte eier er Torbjørn ofte involvert. Etter mer enn 30 års erfaring som advokat med spesialisering på boligeiendom har han opparbeidet svært gode relasjoner og et omfattende nettverk innen eiendom, finans, kultur og politikk. Torbjørn har i løpet av sin karriere vært involvert i svært mange boligomsetninger, mange av dem i det aller øverste sjiktet av toppmarked, et lite og ofte lite synlig marked. Torbjørns diskresjon og profesjonalitet er høyt verdsatt i hans nettverk.

Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery Show gallery