To the content

 • IKKE TRO PÅ EVENTYR

  Når du som boligeier har bestemt deg for å selge boligen din, er oppgaven å forsøke å navigere i et relativt uoversiktlig meglermarked. Du skal finne den megleren som skal få den ærefulle oppgaven å realisere det som for de fleste er den mest verdifulle formuesgjenstanden de eier. Jeg har gjennom et langt meglerliv gjort meg noen refleksjoner og erfaringer som muligens kan være nyttige.

  Konkurranse er et gode, men…

  Meglerbransjen er preget av meget tøff konkurranse, og de aller fleste meglere avlønnes på provisjonsbasis hvor prinsippet "no cure no pay" gjelder. Konkurranse om oppdragene er i stort et gode for kundene ved at prisene presses ned. Det er ikke så vanskelig å forstå at en megler som selger sine tjenester billig, for å kunne ha en anstendig lønn, må ha tilsvarende mange oppdrag som må omsettes raskt. Et kontrollspørsmål verd å stille er hvor mange oppdragsgivere som skal konkurrere om meglerens oppmerksomhet samtidig, og hva gjør det med oppfølging av potensielle kjøpere og av deg som selger? Nå er det selvfølgelig forskjell på kapasiteten til den enkelte megler og apparatet vedkommende har rundt seg, men gjør en vurdering av om det er ok for deg at oppfølging stort sett er på SMS - og at det er assistenten som gjør jobben. Hvis du tror at kjøperne kommer av seg selv og betaler maksimalt av seg selv, trenger du ikke stille spørsmålet. Men jeg kan forsikre om at slik er det ikke!!

  Det er megleren som setter prisantydningen, men det er markedet som bestemmer salgsprisen.

  Dessverre er konkurransegrenen: "Gi den høyeste verdivurderingen" utbredt. Det er forståelig at en selger får det vanskelig hvis to presumptivt fornuftige megleres vurderinger divergerer med flere hundre tusen, eller til og med millioner. Til det er å si at det finnes så mye tilgjengelig informasjon om hva som er solgt og som er til salgs, at det å finne et prisnivå som historisk sett er "riktig" i de aller fleste tilfeller vil være mulig. Jo flere liknende eiendommer som selges, jo enklere er det å treffe riktig pris. Be om dokumentasjon på vurderingen med eksempler på sammenliknbare eiendommer før du går for den megleren som gir det høyeste estimat. Ser man dette i et konkurranseperspektiv er det i alle fall legitimt å spørre seg om den verdivurdering/prisantydning som presenteres er farget av meglers ønske om å få oppdraget.

  Leiligheter er mest likeartet og er mest omsatt, mens eneboliger er mer individuelle - men likevel mulig å sammenlikne. (Funksjon/størrelse, kvalitet og beliggenhet). Jo dyrere objektet er, jo vanskeligere er det å fastsette pris. Sjeldne og dyre eiendommer hvor det ikke finnes sammenlignbare objekter er vanskeligere å vurdere, og avhenger av meglers kompetanse og erfaring.

  Kan tyngdeloven oppheves?

  Selv om man skulle ønske at det var mulig å oppheve tyngdeloven, må man - enten vi liker det eller ikke - forholde oss til hva som tidligere er omsatt i området. Selvsagt skal vi kunne ha en ambisjon om en prisoppnåelse og at det ikke settes rekorder om man ikke gjør et forsøk. Det er markedet som uansett «bestemmer». (Markedskompetanse/kunnskapsnivå hos kjøperne er meget høyt). Det er avgjørende å få markedet til «å virke», og erfaringsmessig vil en pris som markedet vurderer som for høy medføre at salgsprosessen går tregere, og det blir vanskeligere å skape påkrevet salgsmoment. Eiendommer som er «riktig» priset (i forhold til markedsoppfatningen) ender ofte med en budforhandling hvor sluttresultatet (gitt flere budgivere) normalt vil kunne anses som dokumentert markedspris.

  Meglervalget er ditt – lykke til!


  Les mer
 • PRIVATE BROKING:

  Vi vet at hver boligeiendom har sin egen historie, om den kommer fra arv, gjennom hardt arbeid, en smart investering, eller en kombinasjon. Vi erfarer at alle formuende boligeiere har individuelle behov når det kommer til salg, kjøp eller investering i bolig.

  Derfor møter vi deg der du er, og på den måten som passer deg. Som privatperson eller profesjonell kan du få tilgang til vår kompetanse og nyte godt av vårt omfattende kontaktnett og nettverk av samarbeidspartnere. Vi kaller det PRIVATE BROKING.

  Har du salgsplaner eller ønsker å registrere dine kjøpsønsker i vår kundebase er du velkommen til å kontakte oss for å høre hva vi kan tilby og hvordan vi arbeider. Vi kan avtale møte hvor og når det passer deg best. I boligen, på ditt kontor eller i våre nye flotte lokaler i Haakon VII´s gate 2

  Les mer